3000 nye boliger, styr på økonomien og fokus på erhvervslivet


Michael Melchert og Carl Andersen

AF JØRGEN BRIEGHEL, AlbertslundPosten

Liberal Alliance i Albertslund er klar med en plan for flere boliger i byen: ”3000 nye grønne boliger i Albertslund”. Planen er en del af de tre mærkesager, som partiet vægter højt i forhold til det kommende kommunalvalg. De to øvrige mærkesager er: Styr på økonomien. Fokus på erhvervslivet.

Det fortæller spidskandidat Michael Melchert og Carl Andersen, der er kandidat til kommunalbestyrelsen og til regionsrådsvalget.

Plads til boliger

”Vores boligudspil tager afsæt i de ledige byggegrunde, vi har i Albertslund: Hyldagerparken, Albo, Roholmparken, Fængslet, COOP-grunden osv.”, siger Michael Melchert.

”Der mangler boliger i Storkøbenhavn og i særdeleshed i Albertslund. Hvis vi skal sikre os i fremtiden, er det derfor vigtigt, at vi får boliger nu. Ellers vil der ske det, at albertslunderne presses ud af byen og søger andre steder hen”.

”Det er i dag meget svært at finde noget at bo i – og vi ønsker os derfor i særdeleshed ældreegnede boliger og ejerlejligheder. Gerne boliger, der tiltrækker både familier, unge og ældre ”, siger Carl Andersen. ”Hvis vi skal have plads til 3000 boliger, må der gerne bygges i etager. Vi er ikke bange for højder”.

”COOP har en ledig grund ved Blokland, hvor de gerne ville bygge højt for at få byggeriet rentabelt. Det fik de ikke lov til. Vi kan ikke se problemet, og synes, man bør være mere fleksibel. Hvor højt der skal bygges, afhænger naturligvis af, hvor man bygger. På fængselsgrunden kan det eksempelvis fint lade sig gøre”, siger Michael Melchert.

”Der kan også blive plads til nye og moderne villaer i det bestående”, siger Carl Andersen. ”Mange af byens villaer er fra 1960erne og 70errne. Det vil være en god idé at give mulighed for, at grundene kan udstykkes i to eller tre grunde, hvor der så kan opføres moderne villaer. Og i den forbindelse synes vi, at tilslutningspligten til el og varme skal droppes. Det vil stimulere til byggeri af nul-energiboliger”.

”Endelig vil vi tænke et godt miljø ind i nybyggeri. Vi har forslag om flere træer og grønne facader. Det betyder ekstra meget for byens udtryk, når der bygges i højden, at det er smukt og grønt. Nej til flere betonfacader som på Sundhedshuset”, siger Michael Melchert. Foruden de 3000 boliger på de ledige grunde, mener Liberal Alliance også, der kan bygges boliger i Hersted Industripark.

”4500 boliger kan bygges her. Men der skal naturligvis være fokus på erhvervslivet og tiltrækkes flere virksomheder til området”, siger Michael Melchert.


Styr på økonomien

”Vi går meget op i, at borgerne skal have mere for deres skattekroner”, siger Carl Andersen. ”Vi bruger uforholdsmæssigt mange millioner kroner på administration og ligger langt over landsgennemsnittet. Det skal bringes ned. Hvis vi kom ned på niveau med Brøndby kunne en LO familie sparre 4600 kr. i skat årligt. Vi vil afbureaukratisere og have mere tillid og mindre kontrol til de offentligt ansatte. Vores langsigtede plan er at få flere gode skatteborgere til kommunen ved at bygge nyt, slanke administrationen og sætte flere opgaver i udbud”.

”Når vi får flere boliger, får vi flere borgere ind, som kan bruge de mange faciliteter, der i forvejen er i Albertslund. Det betyder, at vi bliver flere om at dele udgifterne og flere til at bruge f.eks. kultur og foreninger. Det vil også skabe mere liv i byen”, siger Michael Melchert. ”De øgede skatteindtægter, der derved kommer ind, vil vi bruge på skattelettelser til borgerne”. ”Albertslund har på alle måder et af landets højeste skattetryk – både over for erhvervsliv og private. Det skal der gøres noget ved. For os er velfærd nemlig også et stort økonomisk råderum i de enkelte familier, siger Carl Andersen.

”Vi ønsker i den forbindelse at fastfryse den kommunale grundskyld, så den samlede pulje i kommunen holdes fast. Når nye borgere flytter til kommunen, vil det give øgede indtægter i form af grundskyld – men det skal bruges til at sænke grundskylden for alle”, siger Michael Melchert. ”Lavere grundskyld vil komme alle til gode, ligesom skattelettelser både tilgodeser lavt- og højtlønnede”.

Fokus på erhvervslivet

”Det er pinligt, at Albertslund stadigvæk ligger i bunden af de undersøgelser, der fortæller om erhvervslivets tilfredshed med landets kommuner”, siger Carl Andersen.

”Vi er simpelthen nødt til at rette op på det. Det skal ske ved at føre en langt mere aktiv erhvervspolitik end tilfældet er. Vi skal i højere grad satse på en god dialog med erhvervslivet. I den forbindelse kan faste dialogmøder være en god idé – møder hvor de forskellige sektorer på skiftet inviteres til møder med kommunen. Der skal en kulturændring til i forvaltningen, og kommunen bør arbejde på at blive en langt mere positiv samarbejdspartner, frem for et tungt myndighedsorgan. Det er i øvrigt helt omkostningsfrit”.

”Vi skal have sænket beskatningen. Albertslund har landets højeste beskatning af virksomheder, og vi har meget høje gebyrer. Begge dele skal ned. Som det er i dag, sender det et negativt signal til erhvervslivet. Får vi skatter, afgifter og gebyrer ned, vil det stimulere erhvervslivet og tiltrække nye virksomheder til gavn for beskæftigelsen og integrationen”.

”Helt konkret kan vi i Albertslund Centrum se, at høje afgifter og dækningsbidrag er med til at skabe tomme butikker i Albertslund Centrum. Når butiksejere skal betale høje skatter, får det dem i højere grad til at søge til andre kommuner”, mener Michael Melchert.

”Andre kommuner har helt droppet byggesagsgebyrer. Det sender et godt signal til virksomhederne, det koster ikke mange kroner, og det vil frigøre kommunale ressourcer og effektivisere forvaltningen”, mener Carl Andersen.

”Vi ønsker, at sagsekspeditionen i kommunen gøres hurtigere. Når en virksomhed som COOP skal vente alt for længe på, hvordan de kan få lov at bygge boliger på deres grund, så bremser det udviklingen og væksten, hvilket også er dyrt for kommunen,” siger Michael Melchert.