KV13: LA-krav om en mere effektiv kommune med en bedre ledelse

Interview_KV13_foto

Albertslund blandt de fem kommuner i landet, som har flest ansatte der arbejder med ledelse og administration, siger Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance.
.

Kommunen kan sagtens drives bedre og for færre penge, lyder valg-budskabet fra Liberal Alliance

.
Albertslund er dårligt ledet, og det koster byens borgere mange penge hvert år.
.
Sådan lyder budskabet fra Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance.
Det er årsagen til at han har ønsket at sætte avisen stævne foran rådhuset.
.
Han mener, at det godt kan lade sig gøre både at sænke skatten og få en mere effektivt drevet kommune.
.
“Ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet er Albertslund blandt de fem kommuner i landet, som har flest ansatte der arbejder med ledelse og administration, vi har over 20 procent flere ansatte end gennemsnittet af landets kommuner. Samtidigt er Albertslund en af de kommuner i landet som har den dyreste administration, vores udgifter er hele 33,7 pct. højere end gennemsnittet af landets kommuner, og hele 73 procent højere end den kommune med de laveste udgifter til administration per indbygger.”, siger Michael Melchert, hvis parti for første gang stiller op til kommunalvalget i Albertslund.
.
“Med så megen ledelse og administration, skulle man tro at kommunen lå i top på de fleste andre områder med velfærd og service, men det gør Albertslund desværre ikke. Sandheden er, at Albertslund klarer sig dårligt i sammenligningen med andre kommuner som ligner os”, siger han.
.
“Vi får ikke resultater af de mange ansatte, det giver os ikke bedre velfærd, resultaterne drukner i ineffektivitet og bureaukrati, som er dyrt og koster os mange skatte kroner, dem kunne vi spare eller bruge på flere varme hænder i stedet for.”

Skattestigning væk

Hvis Liberal Alliance får plads omkring kommunalbestyrelsens bord på det rådhus vi står og kigger på, vil man som noget af det første fjerne den seneste skattestigning. Sidste år besluttede et flertal at hæve skatten med 0,5 procentpoint.
.
“Den skattestigning koster familierne mange penge, vi vil derfor arbejde for at skatten sættes ned igen, så familierne får mindst 6.000 kroner mere til dem selv om året.
Men også stigningerne i ejendomsskatterne vil vi have stoppet, de rammer boligejerne hårdt og uretfærdigt, og kan betyde at huspriserne falder med omkring en kvart million for et gennemsnitlig hus i kommunen. Skattelettelserne betyder at der skal arbejdes mere effektivt i kommunen og satses mere på kerneservice-ydelserne.”

Forkert at lukke

Men den ledelse, som Michael Melchert betragter som dårlig, handler ikke kun om økonomi:
.
“Det handler også om en ledelse som skal stilles til ansvar for beslutninger med manglende resultater. Det var forkert at lukke Klub Frihjulet. Havde man gjort det samme hvis det drejede sig om biblioteket, jobcentret eller Albo.? Nej, det havde man ikke. Ansvaret kan godt placeres, og det mener jeg skal være hos ledelsen, helt op til borgmesteren, der som den øverste ansvarlige burde være trådt i karakter og have handlet. Det skete ikke, og vi kender desværre resultatet med et vinterhalvår hvor byen brændte.
.
“Men også mere frihed til den enkelte borger ligger Michael Melchert meget på sinde, og der skal mere gang i væksten og beskæftigelsen.
.
Det sidste har han personlige erfaringer med, som ansat i Jobcentret. Han mener, at alle ledige skal have en fast sagsbehandler, der skal flere virksomheder med i samarbejdet, og indsatsen mod socialt bedrageri skal forstærkes.

Ung arbejdsløs

Michael Melchert er 40 år og kom til Albertslund for snart 30 år siden.
.
“Jeg var selv ung under kartoffelkuren, en tid hvor arbejdsløsheden var på over 12 procent med mere end 360.000 arbejdsløse. Udsigterne til en lærlinge plads som elektriker var elendige, og det var svært at se, i hvilken retning min fremtiden lå. Jeg kan derfor sagtens genkende de frustrationer som de unge har i dag.
.
“Efter skolen gik han i forsvaret, og det endte med 20 år i reserven, med deltagelse på fem internationale missioner, blandt andet til Kosovo og Irak.
.
Når han ikke var udsendt, uddannede han sig videre, og det endte med en universitetsuddannelse inden for erhvervsøkonomi. 
.
Tre skarpe
Michael Melcherts tre vigtigste mærkesager:
1. Mindre skat.
2. Mere effektivitet for pengene.
3. Fokus på velfærden.
.

Vores brochure til valget

Brochure_udkast

Så er vores brochure færdig og ankommet. Den er vi stolte af og glæder os til at dele den ud.

Frem til valget vil vi uddele brochuren i Albertslund, så det bliver nok til mange timer ved brevsprækkerne.
Vi ses måske derude i byen på vores tur.

Vi tager også brochuren med til de kommende valg debatter, som vi deltager i frem mod valget.

 

 

 

Selv om du har tilmeldt dig “Reklamer – Nej tak”, er der materiale, som ikke er omfattet af ordningen.
Du vil fortsat modtage materiale fra politiske partier.

Borgmester skjuler skattestigning på 5 procent

Skjult_skattestigningMichael Melchert (LA) – beskylder borgmesteren for at uddele “valggaver”.

Foto: Albertslund Posten.

.

.

Borgerne skal betale 1.000 kroner mere hver måned i skat, mener Liberal Alliance efter at have gransket budget-tallene

Der er grund til at være på vagt, når borgmesteren taler om økonomisk råderum i budgettet. For der ligger en skjult skattestigning på 5 procent i budgettet.

Det mener Liberal Alliance, der ikke sidder i kommunalbestyrelsen, men er opstillet til kommunalvalget. På linje med de repræsenterede partier, der som tidligere omtalt i AP har kommenteret på borgmester Steen Christiansens (Soc.) udspil, vil de også gerne give deres besyv med i budget-debatten.

“Borgmesteren vil gerne give os indtryk af, at han kan styre byens økonomi og forsat vil gøre det med budgetlægningen for 2014. Der er store problemer i den fremstilling, for byens nuværende budget er stærkt misvisende, og vi har ikke store forhåbninger til at budgettet for 2014 bliver bedre”, siger Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance (LA).

“Byens nuværende budget er stærkt misvisende, det skjuler nemlig en stigning i ejendomsskatterne på 42 procent. Det er simpelthen ikke skrevet ind i budgettet.”

Han peger på, at ejendomskattens stigning betyder, at en gennemsnitsfamilie med egen bolig vil opleve at deres samlede skat stiger med hvad der svarer til 5 procent.

“Lægger man dertil borgmesterens allerede forhøjede kommuneskat, så det yderligere 2 procent mere familien skal betale i skat. Det betyder en samlet skattestigning for familien i egen bolig på 7 procent. Det lyder måske ikke af meget, men det svarer til at familien skal betale omkring 1000 kroner mere hver måned i skat.”

Michael Melchert beskylder borgmesteren for at ville uddele “valggaver, for det han kalder byens penge”.

“Det har han helt misforstået, det er Albertslund-borgernes penge.”

Borgmester Steen Christiansen har ikke ønsket at kommentere kritikken fra Liberal Alliance.

http://albertslund.lokalavisen.dk/la-borgmester-skjuler-skattestigning-paa-5-procent-/Lokale-nyheder/20130826/artikler/708279683/1003

Ejendomsskatten stiger 42 procent i Albertslund.

Det er august måned og familierne i Albertslund med ejerbolig skal betale ejendomsskatter.
Mange boligejere undrer sig sikkert over, hvorfor opkrævningen i disse år stiger så meget.

Albertslund Kommune har landets 2. højeste skatte sats for ejerboliger.
Over de næste 5 år vil boligejerne i Albertslund opleve, at ejendomskatten samlet stiger med 42%.
Det betyder at en gennemsnits familie i Albertslund, der bor i hus eller rækkehus, de vil hver eneste måned skulle betale 657 kr. mere i ejendomsskat.
Hvis ejendomsvurderingen stiger i perioden, skal de endda betale endnu mere.Hvordan hænger det sammen, vil nogen nok undres.Ejendomskat består af 3 dele, nemlig ejendomsværdiskat, grundskyld og afgifter.
Det er grundskylden som er årsagen til, at de samlede ejendomskatter stiger 42%.Grundskylden er fastsat som et promilletal, og grundskylds promillen kan ikke være mindre end 16 promille, hvilket er et lovkrav som er besluttet i folketinget.
Jo højere en promille man har valgt for grundskylden, jo højere skat skal man betale.I Albertslund har kommunalbestyrelsen med S & SF i spidsen, valgt at have landets næsthøjeste grundskyld på 33.94 promille.Til sammenligning kan nævnes, at i Greve er satsen 18.06 promille og i Brøndby er satsen 21.00 promille.
Gennemsnittet for landets 98 kommuner er en grundskyld sats på 26.25 promille.Men sådan behøver det ikke at være.

I Liberal Alliance er vi stærkt imod disse voldsomme stigninger og den alt for høje sats på 33.94 promille.

Alle boligejere lider under denne høje sats, både nye børnefamilier på boligmarkedet, etablerede i egen bolig, samt især de ældre, som ofte får en reduceret indtægt når de går på pension.

Stigningen i ejendomsskatten på 42% kan ødelægge Albertslund familiernes økonomi, hvilket kan betyde at familierne vil blive tvunget til at sælge ejendommen, eller i værste fald gå på tvangsauktion.

Vi arbejder i Liberal Alliance Albertslund hårdt for at komme i kommunalbestyrelsen, så Albertslund kan få lavere ejendomsskatter, gennem en markant sænkning af grundskylden i Albertslund.

Skrevet af Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance i Albertslund.

http://albertslund.lokalavisen.dk/debat-ejendomsskatten-stiger-42-procent-i-albertslund-/20130807/laeserbreve/708139881/1252

Grundskyld skatte kort

LA kæmper mod højere grundskyld – VK gør ikke

Danmark er på vej ind i en kommunal valgkamp, hvor den kraftigt stigende grundskyld mange steder optager boligejerne. Med god grund!

I Albertslund Kommune stiger grundskylden med 657 kroner om måneden for en familie i et gennemsnitligt enfamiliehus, hvis der ikke gøres noget.

Liberal Alliance havde forleden et beslutningsforslag til behandling i folketingssalen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, så ville grundskylden ikke stige et eneste sted i landet, men sådan skulle det desværre ikke gå. Alle andre partier – også Venstre og Konservative – stemte imod.

Argumentet fra Venstre og Konservative var, at den ekstra grundskyld skal bruges i de kommunale udligningsordninger og sendes til kommuner, hvor det ikke er så dyrt at bo. Jeg forsøgte at forklare partierne, at der ikke er nogen rimelighed i, at de, der i forvejen betaler allermest for et sted at bo, skal betale endnu mere, blot for at pengene kan sendes til kommuner, hvor borgernes boligudgifter er meget små i sammenligning. Men de ville ikke lytte.

Den Konservative ordfører, Mike Legarth, sagde det lige ud: Han skulle bruge pengene til sine egne valgkredse i Sydjylland, så derfor ville de Konservative ikke stemme for forslaget.

Liberal Alliances kandidater til kommunalvalget i Albertslund Kommune kæmper hårdt imod den stigende grundskyldsbyrde på borgerne. Vælgerne skal vide, at de lokale LA-kandidater bakkes helhjertet op af Liberal Alliances folketingsgruppe.

Ole Birk Olesen, skatteordfører i Liberal Alliance


http://albertslund.lokalavisen.dk/debat-la-kaemper-mod-hoejere-grundskyld–vk-goer-ikke-/20130604/laeserbreve/130609821

OBO_Huset_falder_skatten_stiger

Nu kommer grundskylden!

I Albertslund er det for et gennemsnitligt hus 657 kr. mere i grundskyld om måneden.

Liberal Alliance har et beslutningsforslag til behandling i Folketinget, som vil redde dig fra dette helt urimelige skattesmæk. Desværre har alle andre partier allerede sagt, at de ikke vil støtte forslaget. Det gælder også de borgerlige partier, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, som ofte siger, at de er imod skattestigninger.

De siger, at det er nødvendigt at opkræve pengene hos dig for at sende dem via det kommunale udligningssystem til andre kommuner i landet, hvor husene er billigere.

Så fordi dit hus har været rigtigt dyrt, så skal du nu betale endnu mere i skat, så pengene kan gå til kommuner, hvor borgerne ikke skal betale så meget for et hus.

Forstår du logikken i det? Liberal Alliance gør ikke.

OBO_nu_kommer_grundskylden

En modig by

Af Michael Melchert spidskandidat for Liberal Alliance i Albertslund:

I debatten om, hvordan Albertslund skal stoppe de påsatte brande, er der en række forslag, som orienterer sig imod fysiske foranstaltninger til forebyggelse. Her har diskussionen taget en uheldig drejning.

På det afholdte borgermøde blev det oplyst, at en boligforening har besluttet at grave foreningens affaldscontainere ned i jorden.
Der blev også fortalt, at man andre steder overvejer at låse affaldscontainerne inde i metalbure om natten. Dermed kan beboere ikke benytte dem efter kl. 22.00, indtil næste morgen, når der igen låses op.

Man vil også klippe beplantninger, buske og hække i byen ned, for derved at fjerne steder, hvor gerningsmændene kan gemme sig.
Det er helt uacceptabelt at man går til så drastiske løsninger, i et misforstået forsøg på forebyggelse.

Hvis man låser affaldscontainerne inde, så vil de målrettede gerningsmænd blot finde andre brandbare emner som mål for ildspåsættelse. Det næste er biler og cykelskure, carporte og lign.
Det eneste vi får ud af det, er en masse udgifter, uden nogen form for reel virkning eller forbyggende effekt.

Men vigtigere er det, at vi ikke skal give efter for gerningsmændenes dagsorden.
Begynder vi først en tankegang, hvor vi vil indrette vores smukke by ud fra frygt, så har vi tabt kampen om byen, allerede inden foranstaltningerne er færdigbygget.
Vi skal derfor ikke låse noget inde, grave ned eller bygge foranstaltninger. Vi skal ikke klippe byens buske og planter ned. Løsningen er heller ikke at bygge mure omkring kommunens institutioner.

Vi skal blive ved med, at have modet og turde se brandstifterne direkte i øjnene og sige; Vi ændrer intet.
Vi vil som by ikke give efter for brandstifternes terrorisme, og vi vil ikke acceptere deres forsøg på at sætte en dagsorden.
Det eneste der skal låses inde, klippes ned som ukrudt og sættes bag mure, er brandstifterne.
Det, der er krævet, er en effektiv og vedvarende politiindsats.

http://albertslund.lokalavisen.dk/debat-en-modig-by-/20130416/LAESERBREVE/704239985/

Michael Melchert spidskandidat til KV13

Resultatet fra opstillingsmødet 24. januar er at der er opstillet 3 kandidater i Albertslund.

Michael Melchert

Michael Melchert er valgt til spidskandidat og de øvrige kandidater er Jan Christensen og Mikael Jensen.

Stort tillykke med det.

Martin Peter Nilsson
Lokalformand Liberal Alliance Albertslund/Høje-Taastrup

Albertslund Kommune opsiger privat virksomhed og arbejdspladser uden grund

Læserbrev Af Michael Melchert, Liberal Alliance i Albertslund

Albertslund kommune fører en politik, der er skadelig for erhvervslivet i kommunen, hvilket skaber højere arbejdsløshed.22342_263071517261_4987418_n

Dette kunne nemt være undgået, hvis kommunen havde en erhvervsvenlig og service orienteret tilgang til kommunens selvstændige erhvervsdrivende.
Desværre og helt unødvendigt, vælger kommunen i stedet at lukke en privat virksomhed, da kommunen mangler vilje og mod til at føre en erhvervsvenlig politik.
I Albertslund Posten d. 15.1.2013 kan man læse om Konya Kebab Albertslund, som driver sin virksomhed på nordsiden af stationen. Grillbaren ligger her på pladsen, hvorfra der i mange årtier er drevet fastfood virksomhed fra. Det faktisk et af de første steder i kommunen, hvor der blev placeret en fastfood virksomhed, oprindeligt en pølsevogn, nu grillbaren Konya Kebab.

Placeringen er tæt på nedgangen til tunnelen under s-togs stationen. Placeringen er god og giver liv, lys og tryghed til området, særligt i de mørke aftentimer.
Som en midlertidig løsning under det kommende byggeri på Stationsporten, flytter man busholdepladsen til nordsiden af stationen. Albertslund kommune har opsagt lejemålet for Konya Kebab, da man ønsker at inddrage pladsen til Buschaufførernes midlertidige varmestue.

Albertslund kommune viser med opsigelsen, hvor erhvervsfjendtlig en politik man fører, samt hvor ideforladt man forvalter uden hensyn til virksomhedens overlevelse.
Man vil i kommunen hellere lukke virksomheden ned, med et tab af arbejdspladser, end at finde en god løsning på problemstillingen.Det vil kunne koste kommunen mere end en halv million kr. i tabte skatter og overførelsesindkomster bare det første år, hvis kommunen får held til at lukke virksomheden.

Det er ikke bare dumt og en erhvervs fjendtligt service man yder, det samtidig elendig forvaltning og dårlig økonomisk politik, som her føres af Albertslund kommune.

Havde Liberal Alliance Albertslund haft politisk indflydelse i denne sag, ville vi have valgt en mere erhvervsvenlig tilgang, som sikrede virksomhedens forsatte drift og en løsning på placeringen af buschaufførernes varmeskur.
Vores forslag er, at man effektivt udnytter det areal, som Konya Kebab allerede er placeret på.

Da buschaufførernes varmeskur er en midlertidig løsning, vil vi foreslå at man anbringer de pavilloner, som buschaufførerne har behov for, oven på Konya Kebab.
Der er ingen problemer i at stable mandskabs pavilloner oven på hinanden og derved sikre en god løsning for både Konya Kebab og buschaufførerne.

Denne løsning er simpel, effektiv og giver en ubureaukratisk løsning på problemet, hvor buschaufførernes varmeskur skal placeres.
Vigtigst er det, at løsningen sikrer virksomhedens overlevelse og derved at arbejdspladserne bevares, hvilket burde have været kommunens klare prioritet, hvis man havde ført en erhvervsvenlig politik.

Endvidere må man forvente, at kommende buspassagerer på nordsiden, vil værdsætte en forretning med liv og lys, hvilket forsat vil bidrage til trygheden på en ellers øde plads.
Albertslund kommunes førte erhvervspolitik er kun så god, som der er politisk vilje og mod til. Forvaltningen af denne sag har tydeligt vist behovet for politisk nytænkning i Albertslund Kommune.

I Liberal Alliance Albertslund tør vi arbejde nytænkende til gavn for både borgere og erhvervsliv. Vi vil arbejde for, at Albertslunds borgere og virksomheder får mere service for pengene.

http://albertslund.lokalavisen.dk/debat-albertslund-kommune-opsiger-privat-virksomhed-og-arbejdspladser-uden-grund-/20130118/laeserbreve/701229661/1252

Opstillingsmøde KV13

Det er med stor glæde at jeg kan indkalde til opstillingsmøde til KV13.

Vi skal have valgt vores første kandidater til kommunalvalget i november 2013 og udvælgelsen overlader vi til medlemsdemokratiet.
Vi opstiller Michael Melchert og Jan Christensen i Albertslund.

Michael og JanMichael Melchert og Jan Christensen

Torsdag den 24. januar 2013 kl. 19:30-21:30
Ved Musikteatret Albertslund
(overfor biblioteket, indgang ved glasdørene)
Bibliotekstorvet 3
2620 Albertslund


Kom og hils på kandidaterne, tilmelding er ikke nødvendig.

Vedtægtsbestemt dagorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kandidatliste
4. Valghandling
5. Optælling og resultat
6. Eventuelt

Har du lyst til at stille op for Liberal Alliance til kommunalvalget, så kontakt undertegnede for en samtale.

Med venlig hilsen

Martin Peter Nilsson
Formand
Liberal Alliance Albertslund/Høje-Taastrup

Flere indlæg «